donderdag 24 november 2016

Tantra duo-yoga; het liften

Een, niet belangrijk maar wel heel leuk, onderdeel van een Tantra-sessie is het liften. Hierbij ligt je een persoon omhoog zodat deze komt te balanceren op je handen en/of je voeten, hoofd.
Bij het liften werk je nooit vanuit kracht maar vanuit de prana energie waar je tijdens de Tantra altijd in zit, én je maakt handig gebruik van het (gewicht van het) lichaam.

In deze film laten we 4 verschillende lifttechnieken zien, inclusief enkele variabele en waar het soms fout gaat.

Oefen thuis met extra matrassen of kussens om je heen en je hebt een prachtig extra onderdeel in je Tantra belevenis:


maandag 14 november 2016

Er staat een fiets in EkãyanoIn de tuin van Ekãyano staat een fiets.
Het is een gloednieuwe fiets, althans, dat was hij. Nu is elke fiets ooit gloednieuw geweest, maar op deze fiets is nooit gefietst. In die zin is het een nieuwe fiets.

Hij is gekocht in India, getransporteerd naar Frankrijk, tegen een boom gezet en dat was het. Niemand heeft er ooit op gefietst.
De fiets verweerd door het weer en planten klimmen erin. De fiets leunt tegen de boom en de planten leunen in hem. Het is een leun-fiets, geen fiets-fiets. Hij is onderdeel van de natuur en van Ekãyano geworden. Hij stond er eerder dan wij kwamen en als wij ooit weer gaan staat die fiets er nog steeds. Gloednieuw te zijn.

zondag 13 november 2016

Ekãyano

Voorzijde Ekãyano


Ekãyano is de spirituele weg die iemand aflegt. De 'spirituele weg' is een verschrikkelijk jeukwoord (het zijn er eigenlijk 2) welke te pas en te onpas gebruikt wordt. Toch zit er een waarde in maar dan moet er wel naar die waarde gekeken worden. Want waar ligt die weg, zijn er meerdere, hoe komt die  weg daar, wie legt die weg af en waar ga je eigenlijk naar toe?

Sayadaw U Silananda heeft het heel mooi omschreven in "The Four Foundations of Mindfulness". Ekãyano is:

- the way does not branch off (Direct way, single way)
- the way as taught by the Buddha (The way of the One)
- the way that one should practice alone. Any body else practice will not help.
- the way leading to one destination
- the only way leading to the destination. There is no other way.

Dharma-Lotus is reeds 16 jaar bezig met reiki, meditatie, mindfulness, yoga, massage en tantra. Dit doen we niet vanuit eigen visie, inzicht of beleving maar vanuit de basis-theorie (kennis), onze eigen ervaring daaruit voortkomend en de intuïtie die hierop volgt want: kennis + ervaring + intuïtie = wijsheid. En die wijsheid hebben wij niet in pacht, die ontlenen wij uit die 3 basisonderdelen.

In de 16 jaar faciliteerde wij de drie basisonderdelen. Middels lezingen, cursus en opleiding, e-boeken en filmpjes vertellen wij de basis-theorie zoals beschreven in bijvoorbeeld de boeddhistische Pali-canon. Middels oefendagen wordt de ervaring aangeleerd en daar waar nodig sturen we bij. En de intuïtie die daarop volgt kunnen wij alleen maar duiden en waken voor mogelijke valkuilen. Niemand-niks-niet kan wijsheid geven aan een ander, dat deel moet je helemaal zelf doen.

Langzaam groeide Dharma-Lotus qua vestigingen, leraren en mogelijkheden. Een wens van ons was een eigen centrum te hebben voor meerdaagse activiteiten en retraites om Ekãyano echt tot zijn recht te laten komen. Zo dat ieder zijn eigen wijsheid kan ontdekken vanuit die drie basis-onderdelen. Dat centrum is er vanaf deze week. Ekãyano heeft een smoel gekregen.

In de Franse ardennen hebben we een boerderij uit 1818 gekocht met enkele schuren en een halve hectare grond. Hier kunnen vanaf voorjaar 2017 16 mensen verblijven voor all-in meerdaagse activiteiten en 11-daagse retraites. Het is gelegen tussen de bossen en landerijen in een heuvelachtig landschap en toch maar op 3 uur rijden vanaf Breda.

In de komende maanden zullen de nodige verbouwingen gaan plaatsvinden en zullen we met vrijwilligers daarheen trekken voor Dana weekeinden (klussen tegen kost-en-inwoning). Wil jij op de hoogte blijvenvan alle beslommeringen, ga naar Dharma-Lotus op facebook, geef het ding een <like>  en je krijgt alle info, verhalen en foto's vanzelf op je scherm.

We houden je (desgewenst) op de hoogt.

Mooie groet, Monique, Nieky en Ivar

vrijdag 11 november 2016

De (on)rechtvaardiging van geweld

Vorige week was het de week voor de Amerikaanse verkiezingen. De samenkliek van goegemeente, gevestigde orde, linkse kerk en politiek correcte moraalridders waarschuwde middels doemscenario's voor al het geweld wat zou voortkomen uit de overwinning van Donald Trump.
Nu is het de eerste week na de verkiezingen die Trump heeft gewonnen en in Portland heerst er geweld. Je zou kunnen zeggen dat de samenkliek zijn gelijk heeft gekregen maar het is nu juist diezelfde samenkliek die dit geweld pleegt.

In breder perspectief is dit iets wat zich vaker voordoet; de rechtvaardiging van geweld, afhankelijk vanuit welke hoek het gepleegd wordt. Zo is er geweld voortkomend vanuit een ideologie en er is geweld tegen die ideologie.
Gaan we enigszins terug in de tijd dan zien we de rechtvaardiging van christelijk geweld zoals de Spaanse Inquisitie en het katholieke missiewerk. Ook in het verleden liggen de islamitische Moghuls die India binnen trokken en zowel het Boeddhisme als het Hindoeïsme van de kaart veegden. In tegenwoordige tijd zien we nog steeds islamitisch geweld inclusief de rechtvaardiging daartoe. Verschillende coalities vechten daar weer tegen eveneens vanuit een bepaalde rechtvaardiging.

Geweld voortkomend vanuit een ideologie of geweld tegen een ideologie, geweld is geweld en karakteristiek daaraan is dat het nu juist níet te rechtvaardigen is. Geweld is alleen te rechtvaardigen als het reeds tegen jou is ingezet en een andere mogelijkheid niet voorhanden is;

Op 14 mei 1948 werd het grondgebied ten oosten van de Middellandse zee opgedeeld in een Arabische en een Joodse staat (Israël). Op 15 mei 1948 vielen Libanon, Jordanië, Syrië, Irak en Egypte deze Joodse staat aan met als doel de totale vernietiging van Israël.

Volgens alle internationale verdragen, maar ook vanuit een stuk menselijke logica mag een mens zich verdedigen met geweld als diegene wordt aangevallen met geweld. Het verdedigen met geweld moet proportioneel zijn en alleen maar dienen ter verdediging. Waarom haal ik dit voorbeeld aan? Omdat met terugwerkende kracht de teneur is ontstaan dat het geweld Israël gebruikte onrechtvaardig was. En dat is een fenomeen wat zich vaker voordoet; iets wat rechtvaardig is bestempelen als zijnde onrechtvaardig door een groep mensen die zichzelf het etiket rechtvaardig hebben gegeven. Dit is een variabele op "Wij van WC-eend adviseren WC-eend".

Het geweld tegen Trump is niet meer rechtvaardig dan het geweld je verwacht van Trump. Het enige verschil is dat Trump nog geen geweld heeft gebruikt.
Zowel geweld voortkomend vanuit een ideologie als geweld tegen een ideologie is onrechtvaardig. Zo ook het goedpraten van onrechtvaardig geweld als ook het veroordelen van rechtvaardig geweld.

Momenteel is er een rechtszaak tegen de staat aangespannen door de nabestaanden van de terroristen die in 1977 de trein bij De Punt kaapten. Deze treinkaping is na 3 weken beëindigd met geweld en een aantal terroristen werden hier gedood. Kwestie van pech hebben. Moet je maar geen trein kapen. Het geweld om de passagiers uit deze trein te bevrijden was, na 3 weken onderhandelen, rechtvaardig. Om dit met terugwerkende kracht als onrechtvaardig te bestempelen is  op zijn beurt onrechtvaardig.

Blijf je moeite houden met het verschil tussen rechtvaardig en onrechtvaardig geweld, dan is er nog 1 oplossing. Gebruik helemaal nooit geweld. Moeilijk moet het niet zijn.


zaterdag 17 september 2016

Alles wat samengesteld is kent geen inherente waarheid

Alles wat samengesteld is heeft geen inherente maar een tijdelijke waarheid, een persoonlijke waarheid of geen waarheid en herbergt altijd meerdere waarheden.
Alles wat vorm heeft en/of tastbaar is, is samengesteld.


Dit zijn 2 leerstellingen uit de boeddhistische Dharma die zeer wezenlijk zijn en weer refereren aan andere leerstellingen zoals "alles is tijdelijk van aard" en "alles heeft een oorzaak en een gevolg".

Voorbeeld 1:
Stel ik loop door een veld en ik neem een bloem waar. Tot zover is dit een neutrale waarneming maar nu wordt een conditionering aangeraakt door mijn oog-bewustzijn (citta) waardoor er dualiteit ontstaat en ik de bloem mooi begin te vinden. Het gevolg is mijn wens naar de bloem toe te lopen om hem van dichtbij te kunnen zien. Echter, een andere conditionering wordt door mijn neus-bewustzijn aangeraakt waardoor een andere dualiteit ontstaat en ik de bloem vind stinken. Het gevolg nu is de wens van de bloem weg te lopen zodat ik de geur niet meer hoef waar te nemen.

De mens is samengesteld en in dit geval botsen 2 conditioneringen op basis van zintuiglijke waarneming met elkaar. Op basis daarvan kunnen 3 gevolgen optreden:

- ik loop naar de bloem toe, hier wint het oog-bewustzijn van het geur-bewustzijn. Ik geniet van de prachtige bloem en lijdt om de geur.
- ik ga weg van de bloem, hier wint het neus-bewustzijn van het oog-bewustzijn. Ik lijdt niet om de geur maar lijdt wel omdat ik de prachtige bloem niet van dichtbij kan zien.
- ik de niets en blijf staan. Niet handelen is namelijk ook handelen met zijn eigen gevolg. In dit geval lijd ik omdat ik de bloem niet van dichtbij kan zien en ik lijd omdat ik de geur wel waarneem.

In alle gevallen wint de ene waarneming van de andere en daar is mijn persoonlijke waarheid aan gekoppeld, de ene waarheid wint het dus van de andere waarheid. Het kan zelfs zo zijn dat de schoonheid ik ervaar minder wordt omdat de stank zo groot is. De ene persoonlijke waarheid heeft dan een overschaduwde invloed op de andere persoonlijke waarheid.

Voorbeeld 2:
ik ontmoet iemand waar ik verliefd op word, deze persoon is echter 35 jaar ouder en conditioneel vind ik dat niet correct. In dit geval botsen 2 andere conditioneringen met elkaar op basis van "lichaam". Mijn emotionele lichaam wilt naar die persoon toe en mijn cognitieve lichaam wilt van die persoon weg. Wederom zijn er qua handelen maar 3 mogelijkheden:

- ik ga naar die persoon toe, hier wint mijn emotionele lichaam en lijdt ik cognitief omdat ik die persoon te oud vind, Schaamte of bezorgdheid voor de toekomst zullen bijvoorbeeld in mij kunnen opkomen.
- ik ga van de persoon af, hier lijdt ik niet cognitief maar lijd ik wel emotioneel want ik ben niet bij de persoon waar ik liefde voor voel.
- ik doe niets, ook hier zal ik lijden gaan ervaren.

Ook hier kan de ene persoonlijke waarheid de andere overschaduwen.
Lijden ontstaat daar waar geen inherente waarheid is. En alles wat samengesteld is heeft geen inherente waarheid maar een tijdelijke waarheid, een persoonlijke waarheid, geen waarheid en altijd meerdere waarheden. Hoe zit dat:

Tijdelijke waarheid:
de bloem in het eerste verhaal is een bloem omdat wij hem zo taalkundig noemen. We hadden hem oom 'cavia' of thql' kunnen noemen maar dat hebben we niet gedaan. De bloem is voorgekomen uit een zaadje die daarna een kiempje werd en pas daarna een bloem.  Maar deze waarheid is slechts tijdelijk omdat hiervoor wij hem kiempje noemden en daarvoor zaadje.

Persoonlijke waarheid:
dat ik de bloem mooi vind is een persoonlijk ding, een ander kan de bloem lelijk vinden maar wel fijn ruiken daar waar ik hem vind stinken. Een leeftijdsverschil van 35 jaar vind ik teveel maar iemand anders heeft daar geen probleem me. Maar die vind deze persoon een enorme oen terwijl ik er verliefd op ben. Dit zijn allemaal persoonlijke waarheden die per persoon verschillen. Ze worden gecreëerd door conditioneringen die samengesteld een dualiteit creëren in ons emotionele lichaam.

Geen waarheid:
Een fantasie, leugen of verzonnen verhaal heeft geen waarheid in zich. Ook een onjuist inzicht heeft geen waarheid in zich, behalve de waarheid dat er geen waarheid in zit.

Meerdere waarheden:
De bloem heeft een vruchtbeginsel, stamper, meeldraden en bladeren. de bloem kan samengesteld zijn uit meerdere kleuren en geuren. de bloem water, voedingstoffen, mineralen, vitaminen... Dat water was voorheen grondwater, regenwater, een wolk, condens, rivier of ijsschots. De voedingsstoffen waren voorheen ionen, compost, plantaardig of dierlijk materiaal. En dat allemaal maakt die bloem bloem zoals wij hem herkennen als bloem. De bloem bestaat uit meerdere kleuren, geuren, smaken en elk blad is anders samengesteld. De bloem herbergt een enorme hoeveelheid aan verschillende tijdelijke waarheden.

Het bewustzijn kan maar 1 citta (stukje van het bewustzijn) volgen. Toch zijn er meerdere citta's die continu en tegelijkertijd onze aandacht vragen, in het eerste geval zien en geur. Elke waarneming, elke ervaring, elke emotie, cognitie, gemoedstoestand, ratio, mentaal stukje heeft zijn eigen tijdelijke of persoonlijke waarheid die niet tegelijk hun verhaal kunnen doen. En elk van die waarheden zijn tijdelijke waarheden omdat ze op hun beurt ook weer samengesteld zijn uit onderdelen elk met zijn eigen tijdelijke waarheid die ook weer samengesteld is, etc...

Alles wat samengesteld is heeft geen inherente waarheid maar herbergt een heel kluster aan samengestelde waarheden. Dit geldt voor een bloem, voor een mens en alles wat vorm heeft.
Wanneer heeft iets dan wel een inherente waarheid, en wat is zo'n waarheid dan? Dit moet dus datgene zijn wat niet samengesteld is, en dat is nooit een ding maar een proces. En dat proces is tegelijk de inherente waarheid. Dat alles van tijdelijke aard is is ondeelbaar en tegelijk inherent waar zonder dat er een tijdelijke of persoonlijke waarheid aan gekoppeld kan zijn.

dinsdag 23 augustus 2016

Hoe tolerant dien je te zijn jegens intolerantie

Tolerantie (c.q. compassie, naastenliefde) is een belangrijk begrip binnen het Boeddhisme welke enige uitleg nodig heeft om te kunnen begrijpen. Het begrip 'tolerantie' gaat namelijk altijd gepaard met 2 vragen:

- hoe tolerant kun je (inherent) zijn
- hoe tolerant dien je te zijn

Bij boeddhistische meditatievormen zoals Metta of Tonglen ga je de liefde welke je voelt voor je geliefden uitdragen naar diegene die je niet tot je geliefden of zelfs tot je vijanden rekent. Dit is doorgaans een confronterende les in voorwaardelijke versus onvoorwaardelijke liefde en laat ook diens begrenzingen in jou zien inclusief de vraag; hoe tolerant ben ik eigenlijk?

Tolerantie leeft bij de gratie van een klein ego. Hoe groter het ego hoe belangrijker jij jezelf en je eigen standpunten vindt des te intoleranter je bent. Het boeddhisme meent dat je zo tolerant mogelijk moet zijn, maar niet altijd tolerant dient te zijn.

Er zijn 2 situaties waarin je niet tolerant dient te zijn. De eerste is als iemand bewust inherent lijden creëert bij een ander. De tweede is als de ander zelf intolerant is; het is onjuist tolerantie op te brengen voor iemand die zelf (inherent)  intolerant is, doch moet je zelf wel (inherent) tolerant daarvoor zijn.

Intolerantie heeft dus te maken met een te groot ego en vandaaruit onjuiste inzichten die aanzetten tot begeerte of aversie. De handelingen die hieruit voortkomen zijn altijd laakbaar en die verdienen geen tolerantie. Dit onjuiste inzicht creëert altijd inherent lijden en komt voort uit onjuist inzicht en dit kan een systeem of geloof zijn. Tolerantie hiervoor opbrengen is ruimte scheppen voor zowel het onjuiste inzicht als voor het inherente lijden welke hieruit voortkomt.

Zodra de tolerante tolerantie gaat opbrengen voor de intolerante krijgt de intolerantie ruim baan en moet de tolerantie inboeten.

Het lijkt zeer intolerant als de tolerante geen tolerantie opbrengt voor de intolerante, maar uit naam van de tolerantie (wat de tolerante inherent wel is) is dit het meest tolerante wat hij kan doen.

dinsdag 16 augustus 2016

Beheers u (of draag een burka)

En daar sta je dan, op de Olympische Spelen.
Jarenlang getraind, veel voor opzij geschoven en dan speel je eindelijk op de Copacabana in Rio de Janeiro. En prachtige plek, lekker temperatuurtje, ideale omstandigheden. Zou je zeggen.

Deze mevrouw maakt het zichzelf moeilijk door een allesbedekkend pakje aan te doen. Gezien het zweet op haar gezicht heeft ze het warm en gezien haar kledij kan ze weinig met deze warmte.
Deze mevrouw heeft niet zelf gekozen voor dit pakje, dit moet. Van haar geloof, van haar land, van haar publiek, van haar coach en van haar Olympisch comité die allemaal hetzelfde rare geloof hebben. En van dat geloof moet zij dat pakje aan.

In Nederland is het eindelijk eens lekker warm en iedereen gaat gelijk naar buiten in zomerse kledij. Korte broek, lange broek, rokje, jurk, korte of lange mouwen, wat jij wil. En wat iemand wil dragen aan kledij is altijd wel op te merken. Wat iemand niet wil dragen aan kledij is overigens ook goed op te merken. En met 28 graden wil een vrouw geen allesbedekkende kleding dragen. Helemaal niet als manlief naast haar een polootje, shorts en slippers draagt.

Het grappige is dat het juist die man in zomerkledij is die de vrouw verbiedt zomerkledij te dragen. Volgens zijn geloof moet de vrouw zich wapenen tegen de man. Zijn geloof zegt dat de man zich niet weet te beheersen als de vrouw vrij is in haar keuze van kledij. En in plaats dat zijn geloof hem leert zich wel te beheersen gaat zijn geloof uit van onderdrukking geleid door angst. En daarom moet de vrouw een mal pakje dragen en mag de man dragen wat hij wil. Vrouwen weten zich namelijk beter te beheersen dan mannen en zijn geloof is bedacht door een man, niet door een vrouw.

Elk geloof die uitgaat van angst en onderdrukking is een fout geloof. Een geloof dient de mens uit te leggen wat angst is en hoe om te gaan met deze angst. Geloof moet gaan om vrijheid, tolerantie en inzicht. En aangezien geen enkel geloof dat gelooft kan je beter niet geloven. Dat scheelt een hoop.

Deze mevrouw heeft het niet ver geschopt op de Olympische spelen. In hoeverre haar malle pakje daaraan heeft bijgedragen is een kwestie van gissen, het zal haar in ieder geval niet geholpen hebben. Waarschijnlijk zit ze nu op de vlucht terug en loopt ze straks in Caïro rond in wederom een allesbedekkend pakje, in 40 graden plus. Omdat mannen zich niet kunnen beheersen.
Volgens haar geloof.
woensdag 20 juli 2016

Koran - "Practise what you preach"

"Practise what you preach", om meerdere redenen een uitstekend advies als het gaat over religie, filosofie of ethiek. Geloof is een bijzonder iets aangezien geloof het gat vult van onwetendheid.
Nu zijn er vele antwoorden op vele vragen die de meeste mensen niet weten en dit noemen we dan filosofie, religie of godsdienst, en dit moet je vervolgens gaan geloven. De kracht van de aanname bepaald nu de grote van dit  geloof, en hier zit een lastig punt. Niet alle geloven hebben namelijk de juiste antwoorden en om de juistheid van een geloof te kunnen bepalen is wetendheid nodig maar de afwezigheid van deze wetendheid is nu juist de basis van het geloof.

Het boeddhisme biedt uitkomst. Vanuit onwetendheid kan toch bepaald worden of een geloof juistheid heeft, de vuistregels zijn:

- alle informatie is voor iedereen ten aller tijde beschikbaar
- er zijn geen extra skills nodig het geloof te belijden
- de filosofie is altijd logisch
- elke vorm van inherent lijden en het aanzetten tot inherent lijden is afwezig
- door het belijden van het geloof wordt je een beter mens

De kern van veel geloven is bijna altijd een boek zoals de bijbel, thora, koran of de pali-canon.
Als we bovenstaande vuistregels naast deze boekwerken leggen hebben we een ernstig laag slagingspercentage als het gaat om de juistheid van het boek. Het hangt vervolgens van de aanname van het boek af hoe groot het schadelijk effect is van de onjuistheid van het boek. Zodra het boek gezien wordt als heilig en "het woord van god" ontstaat er een groot probleem en elke nieuwsvolger herkent dit probleem gezien het geweld van de laatste tijd.

Niet belemmerd door bovenstaande vuistregels gelooft de gelovige het heilige boek en handelt ernaar. Een vers uit de koran welk onder andere als motivator wordt gezien voor het gebruik van geweld is Soera 2: 191-193:

En doodt hen, waar gij hen ook ontmoet en drijft hen uit, vanwaar zij u hebben uitgedreven; want vervolging is erger dan doden. En bevecht hen niet nabij de heilige Moskee, voordat zij u daarin bevechten. Maar indien zij u bevechten, bevecht hen dan - zo is de vergelding voor de ongelovigen. 
Maar als zij ophouden, dan is Allah zeker Vergevensgezind, Genadevol. 
En bestrijdt hen, totdat er geen vervolging meer is en de godsdienst alleen voor Allah wordt. Maar indien zij (met strijden) ophouden, dan is er geen vijandelijkheid meer toegestaan, behalve tegen de onrechtvaardigen.

In dit geval is er zeker sprake van "Practise what you preach" en kunnen we de koran aanwijzen als motivator van het geweld van de laatste tijd.

Gisteren stak een moslim in het Zuid-Franse Garde-Colombe in op een een moeder en haar drie dochters (8 - 14 jaar). Eén van de meisjes, 8 jaar oud, is levensgevaarlijk gewond. Hij zou dit hebben gedaan omdat de vrouwen te schaars gekleed waren.

"Practise what you preach". De koran staat inderdaad vol met kledingadviezen en uitleg waarom een vrouw overdressed moet zijn. Als dat reden geeft tot geweld tegen kinderen is de conclusie dat de koran een onjuist boek is verwerpelijk?

"Practise what you preach". De koran heeft veel adviezen voor het plegen van geweld en rechtvaardigt veel geweld. Deze koran is door God via de engel Djibriel aan Mohammed geopenbaard die alles opgeschreven heeft.

 "Practise what you preach". Deze Mohammed trouwde op 71-jarige leeftijd met de 9-jarige Aisha.
Ik denk dat dit wel genoeg zegt.

vrijdag 15 juli 2016

Vandaag Haat ik...

Vandaag Haat ik.
Niet dat ik vandaag haat, deze dag als zodanig, maar dat ik de haat voel.

Ene Ali of Mohammed huurt een vrachtwagen, gooit 'm vol nepwapens en rijd richting promenade des Anglais in Nice waar het poepiedruk is met mensen die catorce juliet vieren, de Franse nationale feestdag. Eenmaal aangekomen gaat-ie er eens goed voor zitten, beide handen tien-voor-twee op het stuur en de rechtervoet ferm op het gaspendaal. De mensenmassage ziet hij rap naderen en wijkt dan uiteen alsof Mozes voor de Rode zee. De vrachtwagen begint wild te schudden alsof hij over tientallen lichamen rijdt wat in werkelijkheid ook zo is en dan rijdt hij 2 kilometer zigzaggend door om zoveel mogelijk pionnetjes omver te kunnen rijden; 84 doden, een tussenstand.

Voorheen kon ik er niet bij dat iemand een bomvest liet ontploffen in een menigte. Aan de andere kant is het slechts een miniseconde om aan het touwtje te trekken en zolang je nog niet getrokken hebt is er niets aan de hand en zodra je getrokken hebt is er weinig tijd voor wroeging of spijt. Maar deze chauffeur rijdt 2 kilometer door en ziet alles voor zich en onder zich gebeuren. En blijft rijden... 2 kilometer.

De gemoedstoestand die ik nu voel, gisterenavond voelde, is haat. Niet verdriet, geen compassie, niets van medelijden. Haat.

Niet dat ik deze persoon haat of de Islam haat of de koran haat, hoewel daar plenty redenen voor te bedenken zijn. Niet de salafisten en andere enge groepjes waar dit nieuws met gejuich wordt begroet en waar met de kont naar het westen en in gesprek met Allah de volgende aanslag wordt beraamd die over enkele maanden zeker zal gaan plaatsvinden. Ik haat ook niet de gezalfden die op de promenade waxinelichtjes gaan branden en lelijke knuffels neerleggen en ultiem vals "We are the world" zingen. Ook de "let it be" en "alles mag er zijn" en "doe datgene wat goed voor je voelt" dwazen mogen van mij hun onzin uitkramen, het is mij best, daar ligt mijn haat niet.
Iedereen die deze column en mij van repliek en goed advies gaan voorzien, zeggende dat dit toch zeker niet-boeddhistisch is dit allemaal heel veel over mij zegt krijgen bij voorbaat van mij hun gelijk. Het is goed en totaal onbelangrijk.

Ali of Mohammed heeft in de ogen des Here goed gedaan (Soera 2: 190-193) en zit nu als trots martelaar te zijn met zijn 72 maagden (Soera 3:169-70). En ja, ergens hoop ik dat ze alle 72 lelijke  kwebbelgeiten zijn en op z'n moeder lijken, maar toch zit hier niet mijn haat.
Mijn haat zit nergens. Het is doelloos, ongericht en zinloos. Het is rauw, zwartrandig, knijpend en t meurt. Dat is mijn haat.

Ik beloof dat ik morgen een waxinelichtje zal gaan ontsteken.

woensdag 13 juli 2016

De verveling van de Pokemon Go speler

Hoe groot moet de verveling zijn wil je Pokemon Go gaan spelen?

Bij dit spel ga je op zoek naar niet bestaande beesjes die zich ophouden op wel bestaande plaatsen. Je smartphone laat zien waar die beesjes zich ophouden en daar ga je dan vervolgens heen. Door een druk op je phone ben je dan eigenaar van dit niet bestaande beesje en kan je weer naar huis. Dit is het hele spel.

Pokemon Go kan je alleen maar spelen als je je heel erg verveelt en tijd teveel hebt. Vaak gaat dit samen, verveling en tijd te veel hebben. Dat je tijd over hebt is niet negatief, eerder positief. Nog positiever zou het zijn als je iets zinvols zou doen met die tijd. Pokemon beesjes vangen is geen zinvolle invulling van teveel tijd.

Pokemon Go is een enorme hit en miljoenen mensen spelen het. In de VS zijn de eerste doden reeds gevallen van mensen die Pokemon beesjes probeerde te vangen op snelwegen en andere onhandige plekken. Er zijn dus miljoenen mensen die zich dermate vervelen en zoveel tijd over hebben dat ze niet bestaande beesjes gaan vangen. En dat vinden zij een zinvolle tijdsbesteding.

Wat voor type is nu de  Pokemon-beesjes-vanger, buiten het gegeven dat deze teveel tijd heeft en zich enorm verveelt. Waarschijnlijk hetzelfde type die zich nu verontwaardigd afvraagt wie ik ben om hun zo te kwetsen? Wie ben ik  om te mogen zeggen dat zij zich vervelen en tijd over hebben?

De gekwetsten van deze wereld hebben lange tenen, korte lontjes, een nog kortere adem en nagenoeg geen incasseringsvermogen. Zij zien onrecht daar waar het niet is en geven andere de schuld omdat zij zich gekwetst voelen. Het zijn de typen die moeite hebben met de werkelijkheid zoals die zich voordoet en hun heil zoeken in onrealistische dingen.
Zoals het verzamelen van niet bestaande beesjes.

dinsdag 12 juli 2016

Tantra duo-yoga (the girl is leading)

Het is een misvatting dat een vrouw geen tantra duo-yoga sessie kan leiden. Ook al is de man groter en zwaarder (en de vrouw dus kleiner en lichter) dan nog is het, met handig gebruik van contragewicht en massa, zeer goed te doen. In filmpje laat Nieky (Tantra-Lotus Arnhem en Wolfheze) het allemaal zien.

Omwille van You-tube en Facebook ditmaal gekleed, in een sessie is dit bloot.donderdag 7 juli 2016

De anti-racist is racist geworden

In het boeddhisme geldt een wetmatigheid die zegt:

"Alles komt op, duurt enige tijd en transformeert vervolgens in iets anders".

Dit gezegde toont zijn waardheid als je kijkt naar het politieke spectrum van de laatste 50 jaar. Wat vroeger links was is nu rechts (milieu en duurzaamheid), wat rechts was is nu links (Palestina), wat progressief was is nu conservatief (landschapsbeheer) en wat conservatief was is nu progressief (normen en waarden). Vroeger zou ik mij schamen als ik voor racist versleten werd, nu zou ik er trots op zijn. Het zijn de schuivende panelen van standpunten die ethisch gevormd zijn, en de ene is nog belachelijker dan de ander.

Pro-Palestina betogers roepen om verdraagzaamheid en zwaaien met pacifistische kreten op hun spandoeken, maar worden witheet bij lastige vragen en beginnen zelfs te slaan.

DENK wil het Suikerfeest zien als nationale feestdag maar Yom Kipoerdag is in hun ogen iets onzinnigs.

Turken ageren tegen racisme en onderdrukking terwijl Syriërs en Koerden in Turkije op grote schaal onderdrukt worden.

Turken geven af op Marokkanen, Marokkanen op elke andere Afrikaan, Surinamers op Antillianen en Antillianen op Nederlanders woonachtig op de Antillen.

Dat zwarten vroeger verkocht werden als slaaf is waar, maar ook blanken en gelen werden verhandeld, door zwarten, blanken en gelen. Het ene doet niet onder aan het andere.

De anti-racist wordt zodoende zelf racist. Het is de goedwillenden van middelbare leeftijd die dit allemaal in goede banen wil laten leiden en uit angst en voorzorg de discussie opent over Negerzoenen, Zwarte-Piet en nu de attracties in de Efteling. Dit zijn de mensen die denken dat de wereld maakbaar is en hun eigen normbesef hoger zien dan die van den ander, een gevaarlijke combinatie. Door alles te verbieden wat ook maar ruikt naar racisme of discriminatie trappen ze in dezelfde valkuil als voorheen de Stasi in Oost-Duitsland, de communisme-jacht in Amerika in de jaren 50-60 of de Spaanse inquisitie.
Door alles onder een vergrootglas te leggen en het vizier steeds scherper te stellen zal je altijd datgene zien wat je wenst te zien, of niet wenst te zien. En zodoende is er altijd reden op nog meer protest, commentaar en verbod. Dit fenomeen heeft zelfs een naam: Mccarthyisme naar de aanvoerder van de eerder genoemde communisten-jacht.

Nu is het zo dat extremisten een totaal gebrek hebben aan aanpassingsvermogen, terwijl Jan-met-de-pet zijn vizier open heeft en bereid is zich aan te passen. Ook dit is een gevaarlijke combinatie; diegene die zich het makkelijkst aanpast past zich aan aan diegene die het hardst roept om aanpassing maar het zelf niet kan.

Racisme en discriminatie is een onjuist iets, dat is absoluut waar. Als je op basis van huidskleur, geslacht, overtuiging of geaardheid achtergesteld wordt dan is dat zeer zeker laakbaar. Maar dat is niet gaande bij een Negerzoen of een kermisattractie op de Efteling. De verontwaardiging dat jouw stem niet gehoord wordt terwijl je zelf niet luistert naar de stem die jij veracht is onterecht.

De wereld is niet maakbaar. Het is juist om inherent lijden te voorkomen en als het Slavernijverleden je zwaar ligt, wees actief en ageer tegen de Nepaleze slaven in de Golfstaten die de WK stadions bouwen. Ageer tegen kindslaven door niet je kleding het allergoedkoopst te kopen maar eerst even een onderzoekje te doen naar de herkomst van je textiel.

Wil je lijden voorkomen, ga het elkaar niet moeilijk maken met verbiedt en verbod en jij mag dit niet en alle gemaakte verontwaardiging er om heen. Dat is geen lijden voorkomen, maar lijden creëren.

dinsdag 5 juli 2016

De Tantra duo-meditatie

De tantra duo-meditatie vormt samen met de duo-yoga en de massage het geheel wat we tantra-sessie noemen, maar de duo-meditatie kan ook heel goed als single techniek gebruikt worden.

Het is geen diepgaande meditatie-vorm zoals inzicht-meditatie (vipassana, jhana), maar is wel enorm fijn om samen te doen en het doet nog steeds genoeg:

- het observeren van het eigen proces
- het observeren van de aanwezigheid van de ander
- het observeren van de metta-ji.

Welke houdingen, posities en variabele je kunt aannemen in de tantra duo-meditatie laten in vogelvlucht in dit filmpje zien. Elke houding nemen we hier voor 10 of 20 seconde aan, in het eggie doe je dat natuurlijk veel langer.


donderdag 30 juni 2016

Hoeveel slaap heb je nodig?

Eten en slapen. 2 Noodzakelijkheden in ons dagelijks leven die zo evident zijn en waar tegelijk zoveel onduidelijkheid over is.

In algemene zin wordt aangenomen dat een volwassene 8 uur slaap per etmaal nodig heeft. Het is daarom verwonderlijk dat in veel spirituele centra, ongeacht religie of stroming, het dagschema dit niet toelaat. Doe je een standaard Vipassana retraite bij S.N. Goenka dan is het dagprogramma van 04:00 tot 21:00 uur. Bij long-stay retraites volgens de Mahasi-methode in Burma of Sri-Lanka is het dagprogramma van 03:00 tot 23:00 uur. Van vele spirituele leraren maar ook onbekende monniken en andere heilzoekers is bekend dat ze zeer weinig slaap nodig hebben, hoe rijmt dit met die 8 uur? Enkele antwoorden:

- De 8 uur slaap klopt niet -

8 Uur slaap heeft een gemiddeld persoon nodig, maar wat is gemiddeld? Gemiddeld qua arbeidsintensiteit, gemiddeld qua leeftijd maar ook gemiddeld qua blokkades, hersenspinsels en onnodige emotionele ballast.

- Meditatie is ook rust -

Als je op een juiste manier mediteert, ofwel vanuit neutraliteit al je gewaarwordingen observeert, is er in de hersenen eenzelfde hersenfrequentie als wanneer je slaapt:

Alfa golven trillen 8-12 Hz. zowel bij het beoefenen van Mindfulness als bij een lichaam in rust.
Theate golven trillen 4 - 8 Hz. zowel bij het beoefenen van Vipassana als bij een lichaam in een lichte slaaptoestand.
Delta golven trillen 0 - 4 Hz. zowel bij meditatie op leegte als bij een lichaam in diepe slaap.

- Blokkades die er niet zijn hoeven ook niet opgelost te worden -

Een lichaam heeft rust nodig, zoals elk systeem periodiek zijn rust nodig heeft. Daarnaast moet de geest verwerkingsprocessen uitvoeren en dan met name datgene het lichaam (on)vrijwillig vasthoudt. Hoe meer het lichaam vasthoudt op fysiek, emotioneel en mentaal vlak, hoe meer het lichaam rust nodig heeft dit allemaal te verwerken.
Slaap is een manier om tot die rust te komen en voor veel mensen de enige manier. Omgekeerd evenredig zou gesteld kunnen worden dat het aantal uur slaap nodig heeft een indicatie is voor de onbalans in het lichaam.

Hoeveel slaap heeft een persoon nu eigenlijk nodig?
Vanuit meerdere spirituele stromingen wordt dit schema gehanteerd:

- 4 uur - tot rust komen van een lichaam in balans
- 2 uur - in balans komen van een lichaam in redelijke onbalans
- 2 uur - verwerkingsprocessen bij enige onbalans bij afwezigheid van meditatie, ea.

Heeft een lichaam structureel meer slaap nodig dan 8 uur per etmaal, dan wordt dit gezien als signaal van grote onbalans. Dit kan fysiek (overgewicht), emotioneel (conditioneel gedrag) en mentaal (teveel in het hoofd) zijn.

In principe is 4 uur slaap per etmaal voldoende, plus ongeveer een half uurtje (powernap) halverwege de dag. Daarnaast is een voeding van belang, een gezond lichaam op een juist gewicht, een redelijke lichaamsbeweging en bovenal balans. het principe is uitermate simpel; 'Blokkades die er niet zijn hoeven ook niet opgelost te worden'.

Technieken zoals Mindfulness, meditatie of yoga zorgen niet alleen voor balans maar bieden ook de gelegenheid aan de bronnen van de onbalans in te zien en er iets aan te doen.
Uiteindelijk is het dus geheel niet verwonderlijk dat monniken genoeg hebben aan 4 uurtjes slaap per etmaal.

dinsdag 28 juni 2016

De Abhidhamma

De Abhidhamma (Abhidhamma-pitaka) is het 3e deel van de Pali-canon.
Abhi (Pali) betekent hoog of hoogste.
Dhamma betekent leer of waarheid.
Abhidhamma betekent aldus 'hoogste waarheid' of 'hoogste leer'.

De Abhidhamma is samengesteld door Ãcariya Anuruddha en bevat de ervaring van duizenden boeddhistische leraren die hun eigen spirituele proces en dat van hun leerlingen geobserveerd hebben, en dat voor meer dan 1.000 jaar. Daarnaast is de Abhidhamma een schematische weergave van de eerste 2 delen van de pali-canon en zodoende vormt dit boekwerk een overlappend geheel van theorie en praktijk.

In de new-age wordt vaak gesproken:

- 'iedereen heeft zijn eigen proces',
- 'iedereen volgt zijn eigen pad',
- 'ontdek je eigen weg',
- 'er is geen goed en fout',
- 'alles mag er zijn',
- 'het pad van de één is niet het pad van de ander',
- 'een beetje van dit en een beetje van dat en zo vind ik mijn eigen weg',

De Abhidhamma spreekt dit absoluut tegen en heeft zeer goede argumenten om dit ook tegen te spreken. Vanaf 360 v. Chr. tot de dag van vandaag hebben boeddhistische leraren in voornamelijk Burma en sri-Lanka hun eigen proces en dat van hun leerlingen geobserveerd. Hier hebben ze aantekeningen van gemaakt en al deze aantekeningen zijn bewaard gebleven en rond de middeleeuwen in Sri-Lanka verzameld. De uitkomst mag mogelijk verrassend genoemd worden:

- de ervaring komt geheel overeen met de theorie van Gautama de Boeddha
- iedereen doorloopt eenzelfde proces
- met dezelfde valkuilen op hetzelfde moment
- met dezelfde gedragingen bij zowel inzichten, obstakels en valkuilen
- iedereen reageert eender op eenzelfde meditatie of oefening
- iedereen ervaart de inzichten in dezelfde volgorde

Zodoende is het gehele spirituele proces, van een begin tot aan het eind (verlichting) in zijn geheel uit te schrijven inclusief alle mogelijkheden bij obstakels en valkuilen. Deze uitgeschreven versie is de Abhidhammattha Sangaha bestaat uit 7 boekwerken. Veel later is dit geheel samengevat en de bekendste (en mogelijk beste) is die van Bhikkhu Bodhi (1944- ) genaamd 'Compendium van de Abhidhamma'.

Binnen de studies bij Dharma-Lotus maken we veelvuldig gebruik van dit boekwerk en veel leerlingen hebben het zelf ook aangeschaft. het is een naslagwerk met veel schema's, tabellen, opsommingen en verwijzingen. Omdat het geen leesboek is, is het lastig je een weg erin te vinden. Daarom raad ik het volgende boek aan: 'Abhidhamma studies (Buddhist explorations of consciousness & time)' van Ven. Nyanaponika Thera (ISBN: 978-0-86171-135-2).

Een fijn leesbaar boekje wat het lezen van de Compendium hoogstwaarschijnlijk een stuk makkelijk maakt.

Oordelen en lijden

Een Dharma-lezing over 'wat is oordelen' en 'wat is lijden' en wat hebben deze 2 met elkaar te maken?

Het boeddhisme (h)erkent 3 varianten van oordelen waarin bij 2 het juist is om een oordeel te geven en bij de laatste het zeer aanbevolen wordt een oordeel te geven. In dit geval kan een oordeel inherent lijden voorkomen.

Daarnaast uitleg over persoonlijk en inherent lijden en waarom persoonlijk lijden gecreëerd mag worden als daarmee inherent lijden opgeheven wordt.maandag 27 juni 2016

Visuddhimagga (Path of Purification); gratis download

De Visuddhimagga ( Het Pad van Zuivering), is de 'grote verhandeling' van het  Theravada boeddhisme geschreven door Buddhaghosa ongeveer in 430 in Sri Lanka . Het is een systematische verhandeliing van de leringen van Gautama de Boeddha zoals onderwezen door de oudsten (Thera's) van de Mahavihara Klooster in Anuradhapura, Sri Lanka.

Het wordt omschreven als "de spil van een volledig en samenhangend methode van exegese van de Tipitaka, met behulp van de 'Abhidhamma methode' .  Het geeft gedetailleerde praktische instructies voor de ontwikkeling van de zuivering van de geest en  wordt beschouwd als de belangrijkste Theravada tekst buiten de Pali-canon.

De structuur van de Visuddhimagga 's is gebaseerd op de Ratha-vinita Sutta ( "Relais Chariots Discourse," MN 24), die de progressie beschrijft van de zuiverheid van discipline om de eindbestemming van Nibbana in zeven stappen.
Deze zijn:

1 - zuivering van deugdzaamheid
2 - zuivering van de geest
3 - zuivering van zienswijze
4 - zuivering door het overwinnen van twijfel
5 - zuivering van 'wat het pad is en niet is'  
6 - zuivering met betrekking tot het pad
7 - zuivering door kennis en inzicht.

Dit boek kan je nu gratis downloaden vanaf onze website en webshop; bron en downloaden:
www.vipassana-meditatie.nl

woensdag 22 juni 2016

Hoe zorg je dat ergernis onnodig toeneemt?

Hoe zorg je dat ergernis onnodig toeneemt... hier een treffend voorbeeld.
Tegenover een nudistenterrein, eigen beheer sinds 1905, komt een asielzoekerscentrum voor mannen uit moslimlanden. En dus mogen de nudisten niet meer bloot rondlopen en moeten tevens voor verbod-borden zorgen in meerdere talen.

De nudisten weigeren en zodoende heb je er weer een totaal onnodig conflict erbij.

Zie hier het artikel

dinsdag 21 juni 2016

Mag je oordelen binnen het boeddhisme

"Je mag niet oordelen..."

Dit gezegde hoor je vaak binnen het boeddhisme, voornamelijk van diegene die weinig verstand hebben van het boeddhisme. Binnen bepaalde groepen bestaat het beeld van Gautama de Boeddha alsof de beste man een knuffelguru was met een dikke gezellige buik waar je tegenaan kon liggen en die troostende woordjes tegen je uitsprak. Nooit een onvertogen woord kwam van zijn lippen en alles was goed zoals het was, alles mag er zijn...

Dit is een onjuist beeld van Gautama de Boeddha en zijn leer.

Als je de Pali-canon gaat lezen vanuit dit beeld dan schrik je je waarschijnlijk rot. De leraar toont zich compromisloos, heeft harde en duidelijke woorden en wijst je de hele tijd terug op zelfonderzoek voornamelijk vanuit meditatie. Hij oordeelt stevig en noemt mensen dwaas (bãla) of handelingen dwaasheid (bãlya).

Er is het nastreven van geluk in zintuiglijk genot, hetgeen laag, vulgair, ordinair en onedel is en niet tot welzijn leidt; en er is het nastreven van zelfpijniging, hetgeen pijnlijk en onedel is en niet tot welzijn leidt (SN 56-11, 1-3).

Dit, monniken, zijn de asceten en brahmanen die zo glad zijn als een aal... (DN 1, i25-28)


Verdriet wordt uit het geliefde geboren;
Ook angst komt uit het geliefde voort.
Wie vrij van het geliefde is,
Heeft geen verdriet — hoe dan angst? (Dhammapada, 212)

Vaak heeft Gautama de Boeddha een tweegesprek met een monnik met vragen of met een brahmaan of asceet uit een andere sekte. De manier van discussiëren en ondervragen kan als intimiderend overkomen en zo zijn er ook meerdere discussie en gesprekstechnieken in het boeddhisme voorhanden die zo ervaren kunnen worden .Dit maakt echter allemaal deel uit van de boeddhistische visie op eerlijkheid en op didactiek van leraar op leerling.

Soms lijkt het alsof iemand persoonlijk wordt aangesproken, maar daar zit dan altijd een hele duidelijke argumentatie achter die terug te voeren is naar de boeddhistische filosofie waarin dingen onwaar, onzuiver, dwaas of laakbaar zijn te noemen.

Inherent lijden is het lijden waarin een persoon gehinderd wordt in zijn spirituele proces. Al het andere lijden is persoonlijk lijden waarin het ego wordt aangeraakt. De 2e vorm van lijden is van minder belang dan de 1e vorm. Nu mag je de 2e vorm van lijden creëren om de 1e vorm te voorkomen ofwel; je mag persoonlijk lijden creëren om iemands spirituele proces te doen toenemen en juist dat komt in het boeddhisme veelvuldig voor.

Lijden creëren is dus, in een bepaalde vorm, een didactische vaardigheid en geen zonde zoals vaak beweerd wordt. Blijft alleen die situatie over waarin persoonlijk lijden wordt gecreëerde waarin de persoon niet spiritueel tot groei komt. Indien de achterliggende intentie zuiver was is er niets laakbaars gebeurd.

Mensen echter persoonlijk lijden toebrengen zonder dat daar de intentie in zit de ander spiritueel te laten groeien is onjuist handelen. Mocht onverhoopt het zo zijn dat de ander wél spirituele groei ervaart, dan was het gecreëerde lijden nog steeds zonder zuivere intentie en is het nog steeds onzuiver.

Waar komt dan het gezegde "je mag niet oordelen" vandaan?
Deels heeft dit dus te maken met persoonlijk lijden creëren zonder zuivere intentie, maar er is nog een antwoord en deze heeft te maken met de stelling: "alles is onderhevig aan de wet van oorzaak en gevolg".
Alles heeft een oorzaak en alles heeft een gevolg. Dit is een universele waarheid en een kernwaarde binnen de boeddhistische filosofie. Dat deze wet altijd en overal zijn werking heeft, wil niet zeggen dat deze wet ook te determineren is. 100 Oorzaken kunnen uitmonden in 1 gevolg, en 1 oorzaak kan 100 gevolgen hebben. Oorzaak en gevolg is niet lineair bepaald en ogenschijnlijk logische verbanden hoeven er helemaal niet te liggen. Ga je hier wel een oorzaak achter zoeken dan ga je dingen creëren die er zojuist niet waren en dat is laakbaar, want overal waar je energie in stopt groeit. Het boeddhisme is heel stellig dat het achteraf achterhalen van de oorzaken, of het voorspellen van mogelijke gevolgen onjuist is. Dit wordt bedoeld met oordelen.

De oplossing hierin?
Weet dat alles veranderlijk is. Alles komt op en vergaat uiteindelijk weer om te transformeren in weer iets anders. Alles heeft met alles te maken zonder dat we dat kunnen determineren. Accepteer dus datgene gebeurd en probeer vanuit een zo zuiver mogelijke intentie te handelen en wees niet bang iemand te kwetsen, als het vanuit een zuivere intentie gebeurd gericht op het spirituele proces.

vrijdag 17 juni 2016

Wanneer ben je géén boeddhist?

In tuincentra, spiri-winkeltjes, massage salons, wellnesscentra en in tuinen naast de tuinkabouter is het beeld van Gautama de Boeddha veelvuldig aanwezig. Een hoop mensen zeggen "affiniteit" te hebben met het boeddhisme, sommige durven zover te gaan te beweren dat ze ook wellicht wel boeddhist zijn.

Wanneer ben je nu eigenlijk boeddhist of, wanneer ben je géén boeddhist?
Dzongsar Jamyang Khyentse heeft daar antwoord op gegeven in "What makes you not a Buddhist", een boek dat helaas niet in Nederland te krijgen is.

Dzongsar is Bhutanees en hoofd van de Dzongsar college, een overkoepelend orgaan bestaande uit 6 kloosters en 1.600 monniken. Als antwoord op de vele boeddhistische sympathieën heeft hij een lijstje opgesteld van 6 punten. Als je op minimaal 1 van deze 6 'Nee' als antwoord geeft, of Ja, maar... of twijfel hebt, dan ben je géén boeddhist.

1.
kan je accepteren dat alle dingen tijdelijk van aard zijn?

2.
Kan je accepteren dat geen enkel ding of concept blijvend is?

3.
kan je accepteren dat alle emoties/gemoedstoestanden pijn en lijden veroorzaken?

4.
Kan je accepteren dat er geen enkele emotie/gemoedstoestand is die alleen maar plezier brengt?

5.
kan je accepteren dat alles wat zich voordoet illusionair en niet-bestaand is?

6.
Kan je accepteren dat de 'verlichting' niet te verwoorden is, buiten elk concept valt, dat het geen gelukzalige hemel is maar alleen de afwezigheid van waan?

Boeddhisme is een levensfilosofie. Je bent boeddhist of je bent het niet. Je kan ook niet een beetje zwanger zijn, een beetje vegetarisch of een beetje pacifist. It's the whole package or it's nothing at all...